ארכיון

חזרה

הארכיון והספריה שלנו כוללים אלפי מסמכים, תמונות, ספרים, מאמרים וזכרונות אישיים, העוסקים בתולדות מאבקם של הפרטיזנים, לוחמי המחתרות, ומורדי הגיטאות ומחנות ההשמדה. ארכיון זה מהווה חלק מרכזי מפעילות ההנצחה והחינוך שלנו, ומיועד לשמש גם כותבים וחוקרים העוסקים בתחום.

"הענקת מדליה ע""ש המרשל ז'וקוב - דוגמה"

מספר פריט: 558
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: "הענקת מדליה ע""ש המרשל ז'וקוב - דוגמה"

אנדרטות

מספר פריט: 559
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: אנדרטות

מוזיאון הפרטיזנים במינסק - תמונה

מספר פריט: 560
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: מוזיאון הפרטיזנים במינסק - תמונה

ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

מספר פריט: 561
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

זימליאנקה

מספר פריט: 562
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: זימליאנקה

ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

מספר פריט: 563
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

"בלה גרינשטיין ז""ל"

מספר פריט: 564
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: "בלה גרינשטיין ז""ל"

ורדה יורן אתר הנצחה

מספר פריט: 565
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ורדה יורן אתר הנצחה

ראש העיר ירושליים - אנדרטה

מספר פריט: 566
תאריך: 20.05.2001
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ראש העיר ירושליים - אנדרטה

"מסל נתן ז""ל"

מספר פריט: 567
תאריך: 21.06.2001
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: "מסל נתן ז""ל"

אותות לוחם והצטיינות של דר' רקוץ אדה (ורשה)

מספר פריט: 568
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: אותות לוחם והצטיינות של דר' רקוץ אדה (ורשה)

מכתב של גרינשטיין על אליהו דמשק מהעיר לידה

מספר פריט: 569
תאריך: 1980
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: מכתב של גרינשטיין על אליהו דמשק מהעיר לידה

ישיבת מרכז הארגון

מספר פריט: 61
תאריך: 01/04/1985
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת מרכז הארגון

האסיפה הכללית של הארגון

מספר פריט: 62
תאריך: 01/11/1985
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: האסיפה הכללית של הארגון

האסיפה הכללית של הארגון מספר 2

מספר פריט: 63
תאריך: 01/11/1985
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: האסיפה הכללית של הארגון מספר 2

כינוס הועדה הארצית - שינוי תקנון העמותה

מספר פריט: 64
תאריך: 01/06/1986
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: כינוס הועדה הארצית - שינוי תקנון העמותה

הועידה הארצית

מספר פריט: 65
תאריך: 01/05/1987
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: הועידה הארצית

"מכתב לרשם העמותות עו""ד שמר"

מספר פריט: 66
תאריך: 01/07/1987
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: "מכתב לרשם העמותות עו""ד שמר"

סיכום ישיבת הועד הציבורי - תערוכת ההתנגדות היהודית

מספר פריט: 67
תאריך: 01/09/1992
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: סיכום ישיבת הועד הציבורי - תערוכת ההתנגדות היהודית

סיכום ישיבת הועד המארגן - 50 שנה למרד גטו ורשה

מספר פריט: 68
תאריך: 01/02/1993
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: סיכום ישיבת הועד המארגן - 50 שנה למרד גטו ורשה

מכתב של סטפן גראייק לחברי הנהלת הארגון העולמי

מספר פריט: 69
תאריך: 01/12/1993
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: מכתב של סטפן גראייק לחברי הנהלת הארגון העולמי

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 610
תאריך: 01/03/1995
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

סיכום דברים בין ארגוני הלוחמים

מספר פריט: 611
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: סיכום דברים בין ארגוני הלוחמים

נסיעה לקיבוץ לוחמי הגטאות

מספר פריט: 612
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: נסיעה לקיבוץ לוחמי הגטאות

מכתב באידיש לחברים

מספר פריט: 613
תאריך: 01/06/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: מכתב באידיש לחברים

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 614
תאריך: 01/05/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 615
תאריך: 01/10/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

"פגישה עם יו""ר ארגון נכי מלחמה בנאצים"

מספר פריט: 616
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: "פגישה עם יו""ר ארגון נכי מלחמה בנאצים"

ישיבת ועדת אירועים ותגובות

מספר פריט: 617
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת ועדת אירועים ותגובות

עצרת לזכרו של טוביה ביילסקי - 30 למותו

מספר פריט: 618
תאריך: 01/12/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: עצרת לזכרו של טוביה ביילסקי - 30 למותו

ישיבת ועדת האירועים

מספר פריט: 619
תאריך: 01/12/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת ועדת האירועים

ישיבת ועדת האירועים

מספר פריט: 620
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת ועדת האירועים

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 621
תאריך: 01/01/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבה של ועדת אירועים

מספר פריט: 622
תאריך: 01/01/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבה של ועדת אירועים

ישיבה של ועדת אירועים

מספר פריט: 623
תאריך: 01/03/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבה של ועדת אירועים

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 624
תאריך: 01/04/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 625
תאריך: 01/05/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

תזכורת פנימית - אנדרטה לזכר פרטיזנים שנפלו

מספר פריט: 626
תאריך: 01/07/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: תזכורת פנימית - אנדרטה לזכר פרטיזנים שנפלו

זכרון דברים מפגישה במוזיאון לוחמי הגטאות

מספר פריט: 627
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: זכרון דברים מפגישה במוזיאון לוחמי הגטאות

מכתב של ד.סבירסקי - הקמת מוזיאון להנצחת הגבורה היהודית

מספר פריט: 628
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: מכתב של ד.סבירסקי - הקמת מוזיאון להנצחת הגבורה היהודית

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 729
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

"מכתבים לעיריית ת""א בנין האנדרטה"

מספר פריט: 730
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: "מכתבים לעיריית ת""א בנין האנדרטה"

הצעות לתקנון הארגון ושמות חברי המועצה

מספר פריט: 731
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: הצעות לתקנון הארגון ושמות חברי המועצה

זכרון דברים לאסיפה הכללית

מספר פריט: 732
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: זכרון דברים לאסיפה הכללית

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 733
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

הצעה לשינוי תקנון ארגון הפרטיזנים

מספר פריט: 734
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: הצעה לשינוי תקנון ארגון הפרטיזנים

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 735
תאריך: 01/02/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

"דו""ח היו""ר באסיפה הכללית"

מספר פריט: 736
תאריך: 01/04/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: "דו""ח היו""ר באסיפה הכללית"

"העתק דו""ח כספי 1998"

מספר פריט: 737
תאריך: 01/10/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: "העתק דו""ח כספי 1998"

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 738
תאריך: 01/12/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 739
תאריך: 01/10/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

הצעת הועדה למוסדות הארגון

מספר פריט: 740
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: הצעת הועדה למוסדות הארגון

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 741
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 742
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

פגישה עם שמחה שטיין

מספר פריט: 743
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: פגישה עם שמחה שטיין

זכרון דברים מישיבות - גראייק,יוסף מלמד,אברהם כהן

מספר פריט: 744
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: זכרון דברים מישיבות - גראייק,יוסף מלמד,אברהם כהן

ישיבת ההנהלה

מספר פריט: 745
תאריך: 01/02/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת ההנהלה

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 746
תאריך: 01/06/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

סיכום פגישה עם בית לוחמי הגטאות

מספר פריט: 747
תאריך: 01/07/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: סיכום פגישה עם בית לוחמי הגטאות

זכרון דברים מישיבת המזכירות

מספר פריט: 748
תאריך: 01/10/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: זכרון דברים מישיבת המזכירות

תקנון הארגון

מספר פריט: 749
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: תקנון הארגון

"האוניברסיטה העברית - תנועת פח""ח"

מספר פריט: 81
תאריך: 03/11/1977
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: "האוניברסיטה העברית - תנועת פח""ח"

עדויות - שינאת היהודים

מספר פריט: 82
תאריך: 1987
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: עדויות - שינאת היהודים

נאום - 35 שנה לפרוץ המלחמה

מספר פריט: 83
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: נאום - 35 שנה לפרוץ המלחמה

מורשת - סיפרו של שלמה קלס

מספר פריט: 84
תאריך: 01.08.1989 
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: מורשת - סיפרו של שלמה קלס

מורשת - ספר על זלדה הפרטיזנית

מספר פריט: 85
תאריך: 01.11.1989
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: מורשת - ספר על זלדה הפרטיזנית

דניאל פוטשבוצקי - פולמוס ואגנר

מספר פריט: 86
תאריך: 20.03.1994
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: דניאל פוטשבוצקי - פולמוס ואגנר

ארגון הפרטיזנים - מכחישי השואה

מספר פריט: 87
תאריך: 18.05.1995
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - מכחישי השואה

משה גילדנמן איש קוריץ - דיאדיא מישה

מספר פריט: 88
תאריך: 29.10.1997
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: משה גילדנמן איש קוריץ - דיאדיא מישה

עדות - דימה גלפרן

מספר פריט: 89
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: עדות - דימה גלפרן

בקשה למקום קבורה לטוביה בילסקי

מספר פריט: 810
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: בקשה למקום קבורה לטוביה בילסקי

יעקב גרינשטיין על סיפרו של אריה אורבך - מנרדף לרודף

מספר פריט: 811
תאריך: 01.09.1990
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: יעקב גרינשטיין על סיפרו של אריה אורבך - מנרדף לרודף

הודעה על אספה

מספר פריט: 91
תאריך: 18/08/1959
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הודעה על אספה

יד ושם - ספר זכרונות של גרינשטיין

מספר פריט: 92
תאריך: 27/11/1962
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - ספר זכרונות של גרינשטיין

יד ושם - מסירת עדות של גרינשטיין

מספר פריט: 93
תאריך: 22/05/1963
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - מסירת עדות של גרינשטיין

הוצאת ספרים - סיפרו של גרינשטיין

מספר פריט: 94
תאריך: 14/11/1965
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הוצאת ספרים - סיפרו של גרינשטיין

בית לוחמי הגטאות - גרינשטיין

מספר פריט: 95
תאריך: 06/08/1968
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - גרינשטיין

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 96
תאריך: 23/12/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 97
תאריך: 05/12/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי - תכנית פעולה לארגון

מספר פריט: 98
תאריך: 02/11/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי - תכנית פעולה לארגון

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 99
תאריך: 14/11/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 910
תאריך: 24/07/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 911
תאריך: 30/06/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 912
תאריך: 11/07/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 913
תאריך: 11/04/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 914
תאריך: 09/11/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 915
תאריך: 22/10/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

דב לוין - אישים מתקופת השואה

מספר פריט: 916
תאריך: 15/06/1977
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: דב לוין - אישים מתקופת השואה

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 917
תאריך: 11/12/1976
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

וייס מנחם

מספר פריט: 918
תאריך: 16/04/1978
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: וייס מנחם

חולבסקי לארגון בענין הספר

מספר פריט: 919
תאריך: 22/11/1979
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון בענין הספר

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 920
תאריך: 29/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 921
תאריך: 20/12/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 922
תאריך: 26/11/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 923
תאריך: 16/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 924
תאריך: 24/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48
שם פריט: חולבסקי לארגון
מספר פריט: 924
תאריך: 24/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48
שם פריט: חולבסקי לארגון
מספר פריט: 924
תאריך: 24/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

שמוקלר לקלכהיים

מספר פריט: 925
תאריך: 19/05/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: שמוקלר לקלכהיים

יד ושם - סדר יום לכנס 15/12/82

מספר פריט: 926
תאריך: 12/11/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - סדר יום לכנס 15/12/82

אריה ברנע לקלכהיים

מספר פריט: 927
תאריך: 06/04/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: אריה ברנע לקלכהיים

מר שדלצקי מהארגון

מספר פריט: 928
תאריך: 03/01/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: מר שדלצקי מהארגון

"דו""ח הארגון לשנים 1982-1989"

מספר פריט: 929
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: "דו""ח הארגון לשנים 1982-1989"

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 930
תאריך: 13/11/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 931
תאריך: 07/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

בית לוחמי הגטאות - הנצחת צביה ויצחק צוקרמן

מספר פריט: 932
תאריך: 05/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - הנצחת צביה ויצחק צוקרמן

הסוכנות היהודית - ועדת ההקצבות

מספר פריט: 933
תאריך: 08/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הסוכנות היהודית - ועדת ההקצבות

אוניברסית בוסטון - הרשל סמולר - ספר יהדות מינסק

מספר פריט: 934
תאריך: 03/11/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: אוניברסית בוסטון - הרשל סמולר - ספר יהדות מינסק

יד ושם - קיום כנס בבית ווהלין

מספר פריט: 935
תאריך: 10/02/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - קיום כנס בבית ווהלין

סמולר לארגון - הוצאת ספר

מספר פריט: 936
תאריך: 13/02/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: סמולר לארגון - הוצאת ספר

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 937
תאריך: 15/03/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 938
תאריך: 23/08/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

סמולר לארגון

מספר פריט: 939
תאריך: 12/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: סמולר לארגון 

הלל זיידל לארגון

מספר פריט: 940
תאריך: 28/06/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הלל זיידל לארגון

בית לוחמי הגטאות - השתתפות באגודה

מספר פריט: 941
תאריך: 01/01/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - השתתפות באגודה
מספר פריט: 941
תאריך: 01/01/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - השתתפות באגודה

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 942
תאריך: 12/02/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

יעקב אנגלצ'ין - חברות בארגון

מספר פריט: 943
תאריך: 10/09/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יעקב אנגלצ'ין - חברות בארגון

עליזה ויטיס - כרטיס חבר

מספר פריט: 944
תאריך: 10/05/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: עליזה ויטיס - כרטיס חבר

אנגלצ'ין - חברות בארגון

מספר פריט: 945
תאריך: 27/05/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: אנגלצ'ין - חברות בארגון

ועד התיאום ירושלים - מחאה

מספר פריט: 946
תאריך: 01/09/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ועד התיאום ירושלים - מחאה

יד ושם - יעקב גרינשטיין

מספר פריט: 947
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - יעקב גרינשטיין

תכנית עבודה

מספר פריט: 948
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: תכנית עבודה

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

ארטוויז'ן | Quickyweb