ארכיון

חזרה

הארכיון והספריה שלנו כוללים אלפי מסמכים, תמונות, ספרים, מאמרים וזכרונות אישיים, העוסקים בתולדות מאבקם של הפרטיזנים, לוחמי המחתרות, ומורדי הגיטאות ומחנות ההשמדה. ארכיון זה מהווה חלק מרכזי מפעילות ההנצחה והחינוך שלנו, ומיועד לשמש גם כותבים וחוקרים העוסקים בתחום.

"בלה גרינשטיין ז""ל"

מספר פריט: 564
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: "בלה גרינשטיין ז""ל"

"דו""ח הארגון לשנים 1982-1989"

מספר פריט: 929
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: "דו""ח הארגון לשנים 1982-1989"

"דו""ח היו""ר באסיפה הכללית"

מספר פריט: 736
תאריך: 01/04/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: "דו""ח היו""ר באסיפה הכללית"

"האוניברסיטה העברית - תנועת פח""ח"

מספר פריט: 81
תאריך: 03/11/1977
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: "האוניברסיטה העברית - תנועת פח""ח"

"הענקת מדליה ע""ש המרשל ז'וקוב - דוגמה"

מספר פריט: 558
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: "הענקת מדליה ע""ש המרשל ז'וקוב - דוגמה"

"העתק דו""ח כספי 1998"

מספר פריט: 737
תאריך: 01/10/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: "העתק דו""ח כספי 1998"

"מכתב לרשם העמותות עו""ד שמר"

מספר פריט: 66
תאריך: 01/07/1987
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: "מכתב לרשם העמותות עו""ד שמר"

"מכתבים לעיריית ת""א בנין האנדרטה"

מספר פריט: 730
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: "מכתבים לעיריית ת""א בנין האנדרטה"

"מסל נתן ז""ל"

מספר פריט: 567
תאריך: 21.06.2001
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: "מסל נתן ז""ל"

"פגישה עם יו""ר ארגון נכי מלחמה בנאצים"

מספר פריט: 616
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: "פגישה עם יו""ר ארגון נכי מלחמה בנאצים"

אוניברסית בוסטון - הרשל סמולר - ספר יהדות מינסק

מספר פריט: 934
תאריך: 03/11/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: אוניברסית בוסטון - הרשל סמולר - ספר יהדות מינסק

אותות לוחם והצטיינות של דר' רקוץ אדה (ורשה)

מספר פריט: 568
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: אותות לוחם והצטיינות של דר' רקוץ אדה (ורשה)

אנגלצ'ין - חברות בארגון

מספר פריט: 945
תאריך: 27/05/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: אנגלצ'ין - חברות בארגון

אנדרטות

מספר פריט: 559
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: אנדרטות

ארגון הפרטיזנים - מכחישי השואה

מספר פריט: 87
תאריך: 18.05.1995
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - מכחישי השואה

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 917
תאריך: 11/12/1976
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 96
תאריך: 23/12/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 97
תאריך: 05/12/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 99
תאריך: 14/11/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 910
תאריך: 24/07/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 911
תאריך: 30/06/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 912
תאריך: 11/07/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 913
תאריך: 11/04/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 914
תאריך: 09/11/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

מספר פריט: 915
תאריך: 22/10/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי

ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי - תכנית פעולה לארגון

מספר פריט: 98
תאריך: 02/11/1975
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ארגון הפרטיזנים - שלום חולבסקי - תכנית פעולה לארגון

אריה ברנע לקלכהיים

מספר פריט: 927
תאריך: 06/04/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: אריה ברנע לקלכהיים

ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

מספר פריט: 561
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

מספר פריט: 563
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ארליוק אברשה - מוזיאון הפרטיזנים במינסק

בית לוחמי הגטאות - גרינשטיין

מספר פריט: 95
תאריך: 06/08/1968
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - גרינשטיין

בית לוחמי הגטאות - הנצחת צביה ויצחק צוקרמן

מספר פריט: 932
תאריך: 05/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - הנצחת צביה ויצחק צוקרמן

בית לוחמי הגטאות - השתתפות באגודה

מספר פריט: 941
תאריך: 01/01/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - השתתפות באגודה
מספר פריט: 941
תאריך: 01/01/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: בית לוחמי הגטאות - השתתפות באגודה

בקשה למקום קבורה לטוביה בילסקי

מספר פריט: 810
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: בקשה למקום קבורה לטוביה בילסקי

דב לוין - אישים מתקופת השואה

מספר פריט: 916
תאריך: 15/06/1977
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: דב לוין - אישים מתקופת השואה

דניאל פוטשבוצקי - פולמוס ואגנר

מספר פריט: 86
תאריך: 20.03.1994
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: דניאל פוטשבוצקי - פולמוס ואגנר

האסיפה הכללית של הארגון

מספר פריט: 62
תאריך: 01/11/1985
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: האסיפה הכללית של הארגון

האסיפה הכללית של הארגון מספר 2

מספר פריט: 63
תאריך: 01/11/1985
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: האסיפה הכללית של הארגון מספר 2

הודעה על אספה

מספר פריט: 91
תאריך: 18/08/1959
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הודעה על אספה

הועידה הארצית

מספר פריט: 65
תאריך: 01/05/1987
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: הועידה הארצית

הוצאת ספרים - סיפרו של גרינשטיין

מספר פריט: 94
תאריך: 14/11/1965
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הוצאת ספרים - סיפרו של גרינשטיין

הלל זיידל לארגון

מספר פריט: 940
תאריך: 28/06/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הלל זיידל לארגון

הסוכנות היהודית - ועדת ההקצבות

מספר פריט: 933
תאריך: 08/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: הסוכנות היהודית - ועדת ההקצבות

הצעה לשינוי תקנון ארגון הפרטיזנים

מספר פריט: 734
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: הצעה לשינוי תקנון ארגון הפרטיזנים

הצעות לתקנון הארגון ושמות חברי המועצה

מספר פריט: 731
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: הצעות לתקנון הארגון ושמות חברי המועצה

הצעת הועדה למוסדות הארגון

מספר פריט: 740
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: הצעת הועדה למוסדות הארגון

וייס מנחם

מספר פריט: 918
תאריך: 16/04/1978
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: וייס מנחם

ועד התיאום ירושלים - מחאה

מספר פריט: 946
תאריך: 01/09/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: ועד התיאום ירושלים - מחאה

ורדה יורן אתר הנצחה

מספר פריט: 565
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ורדה יורן אתר הנצחה

זימליאנקה

מספר פריט: 562
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: זימליאנקה

זכרון דברים לאסיפה הכללית

מספר פריט: 732
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: זכרון דברים לאסיפה הכללית

זכרון דברים מישיבות - גראייק,יוסף מלמד,אברהם כהן

מספר פריט: 744
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: זכרון דברים מישיבות - גראייק,יוסף מלמד,אברהם כהן

זכרון דברים מישיבת המזכירות

מספר פריט: 748
תאריך: 01/10/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: זכרון דברים מישיבת המזכירות

זכרון דברים מפגישה במוזיאון לוחמי הגטאות

מספר פריט: 627
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: זכרון דברים מפגישה במוזיאון לוחמי הגטאות

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 942
תאריך: 12/02/1984
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 920
תאריך: 29/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 921
תאריך: 20/12/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 922
תאריך: 26/11/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 923
תאריך: 16/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 924
תאריך: 24/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48
שם פריט: חולבסקי לארגון
מספר פריט: 924
תאריך: 24/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48
שם פריט: חולבסקי לארגון
מספר פריט: 924
תאריך: 24/06/1981
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 930
תאריך: 13/11/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 931
תאריך: 07/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 937
תאריך: 15/03/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון

מספר פריט: 938
תאריך: 23/08/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון

חולבסקי לארגון בענין הספר

מספר פריט: 919
תאריך: 22/11/1979
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: חולבסקי לארגון בענין הספר

יד ושם - יעקב גרינשטיין

מספר פריט: 947
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - יעקב גרינשטיין

יד ושם - מסירת עדות של גרינשטיין

מספר פריט: 93
תאריך: 22/05/1963
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - מסירת עדות של גרינשטיין

יד ושם - סדר יום לכנס 15/12/82

מספר פריט: 926
תאריך: 12/11/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - סדר יום לכנס 15/12/82

יד ושם - ספר זכרונות של גרינשטיין

מספר פריט: 92
תאריך: 27/11/1962
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - ספר זכרונות של גרינשטיין

יד ושם - קיום כנס בבית ווהלין

מספר פריט: 935
תאריך: 10/02/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יד ושם - קיום כנס בבית ווהלין

יעקב אנגלצ'ין - חברות בארגון

מספר פריט: 943
תאריך: 10/09/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: יעקב אנגלצ'ין - חברות בארגון

יעקב גרינשטיין על סיפרו של אריה אורבך - מנרדף לרודף

מספר פריט: 811
תאריך: 01.09.1990
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: יעקב גרינשטיין על סיפרו של אריה אורבך - מנרדף לרודף

ישיבה של ועדת אירועים

מספר פריט: 622
תאריך: 01/01/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבה של ועדת אירועים

ישיבה של ועדת אירועים

מספר פריט: 623
תאריך: 01/03/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבה של ועדת אירועים

ישיבת ההנהלה

מספר פריט: 745
תאריך: 01/02/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת ההנהלה

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 746
תאריך: 01/06/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 741
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 742
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 738
תאריך: 01/12/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת המזכירות

מספר פריט: 614
תאריך: 01/05/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת המזכירות

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 615
תאריך: 01/10/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 610
תאריך: 01/03/1995
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 624
תאריך: 01/04/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 625
תאריך: 01/05/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 621
תאריך: 01/01/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 739
תאריך: 01/10/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 735
תאריך: 01/02/1998
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 733
תאריך: 01/11/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת הנהלת הארגון

מספר פריט: 729
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: ישיבת הנהלת הארגון

ישיבת ועדת אירועים ותגובות

מספר פריט: 617
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת ועדת אירועים ותגובות

ישיבת ועדת האירועים

מספר פריט: 619
תאריך: 01/12/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת ועדת האירועים

ישיבת ועדת האירועים

מספר פריט: 620
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת ועדת האירועים

ישיבת מרכז הארגון

מספר פריט: 61
תאריך: 01/04/1985
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: ישיבת מרכז הארגון

כינוס הועדה הארצית - שינוי תקנון העמותה

מספר פריט: 64
תאריך: 01/06/1986
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: כינוס הועדה הארצית - שינוי תקנון העמותה

מוזיאון הפרטיזנים במינסק - תמונה

מספר פריט: 560
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: מוזיאון הפרטיזנים במינסק - תמונה

מורשת - סיפרו של שלמה קלס

מספר פריט: 84
תאריך: 01.08.1989 
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: מורשת - סיפרו של שלמה קלס

מורשת - ספר על זלדה הפרטיזנית

מספר פריט: 85
תאריך: 01.11.1989
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: מורשת - ספר על זלדה הפרטיזנית

מכתב באידיש לחברים

מספר פריט: 613
תאריך: 01/06/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: מכתב באידיש לחברים

מכתב של גרינשטיין על אליהו דמשק מהעיר לידה

מספר פריט: 569
תאריך: 1980
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: מכתב של גרינשטיין על אליהו דמשק מהעיר לידה

מכתב של ד.סבירסקי - הקמת מוזיאון להנצחת הגבורה היהודית

מספר פריט: 628
תאריך: 01/09/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: מכתב של ד.סבירסקי - הקמת מוזיאון להנצחת הגבורה היהודית

מכתב של סטפן גראייק לחברי הנהלת הארגון העולמי

מספר פריט: 69
תאריך: 01/12/1993
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: מכתב של סטפן גראייק לחברי הנהלת הארגון העולמי

מר שדלצקי מהארגון

מספר פריט: 928
תאריך: 03/01/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: מר שדלצקי מהארגון

משה גילדנמן איש קוריץ - דיאדיא מישה

מספר פריט: 88
תאריך: 29.10.1997
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: משה גילדנמן איש קוריץ - דיאדיא מישה

נאום - 35 שנה לפרוץ המלחמה

מספר פריט: 83
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: נאום - 35 שנה לפרוץ המלחמה

נסיעה לקיבוץ לוחמי הגטאות

מספר פריט: 612
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: נסיעה לקיבוץ לוחמי הגטאות

סיכום דברים בין ארגוני הלוחמים

מספר פריט: 611
תאריך: 01/11/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: סיכום דברים בין ארגוני הלוחמים

סיכום ישיבת הועד המארגן - 50 שנה למרד גטו ורשה

מספר פריט: 68
תאריך: 01/02/1993
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: סיכום ישיבת הועד המארגן - 50 שנה למרד גטו ורשה

סיכום ישיבת הועד הציבורי - תערוכת ההתנגדות היהודית

מספר פריט: 67
תאריך: 01/09/1992
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: סיכום ישיבת הועד הציבורי - תערוכת ההתנגדות היהודית

סיכום פגישה עם בית לוחמי הגטאות

מספר פריט: 747
תאריך: 01/07/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: סיכום פגישה עם בית לוחמי הגטאות

סמולר לארגון

מספר פריט: 939
תאריך: 12/12/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: סמולר לארגון 

סמולר לארגון - הוצאת ספר

מספר פריט: 936
תאריך: 13/02/1983
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: סמולר לארגון - הוצאת ספר

עדויות - שינאת היהודים

מספר פריט: 82
תאריך: 1987
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: עדויות - שינאת היהודים

עדות - דימה גלפרן

מספר פריט: 89
קטגוריה: קלסר א 2 פרסומים ועדויות 
שם פריט: עדות - דימה גלפרן

עליזה ויטיס - כרטיס חבר

מספר פריט: 944
תאריך: 10/05/1985
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: עליזה ויטיס - כרטיס חבר

עצרת לזכרו של טוביה ביילסקי - 30 למותו

מספר פריט: 618
תאריך: 01/12/1996
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: עצרת לזכרו של טוביה ביילסקי - 30 למותו

פגישה עם שמחה שטיין

מספר פריט: 743
תאריך: 01/01/1999
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: פגישה עם שמחה שטיין

ראש העיר ירושליים - אנדרטה

מספר פריט: 566
תאריך: 20.05.2001
קטגוריה: קלסר 2 הנצחות ועיטורים חלק שני 
שם פריט: ראש העיר ירושליים - אנדרטה

שמוקלר לקלכהיים

מספר פריט: 925
תאריך: 19/05/1982
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: שמוקלר לקלכהיים

תזכורת פנימית - אנדרטה לזכר פרטיזנים שנפלו

מספר פריט: 626
תאריך: 01/07/1997
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים 
שם פריט: תזכורת פנימית - אנדרטה לזכר פרטיזנים שנפלו

תכנית עבודה

מספר פריט: 948
קטגוריה: קלסר א 3 התכתבויות עם מוסדות - תוכן הענינים עד 48 
שם פריט: תכנית עבודה

תקנון הארגון

מספר פריט: 749
קטגוריה: קלסר א 1 פרוטוקולים חצי שני 
שם פריט: תקנון הארגון

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites