לא כצאן לטבח

חזרה

 

 

מאת: מיכאל אטקין

זכרונות של  פרטיזן צעיר בן 10  מבריגדת רוקוסובסקי, יערות גלובוקי ו- וילייקה,
אזור ויטבסק, צפון בלרוס.

 
 

 

היהודים לא צעדו כצאן לטבח.

לא על כל ההתמרדויות אנו יודעים, ולא כל פגיעה בגרמנים ועוזריהם תועדה.

לבד מהמרידות הגדולות והידועות יותר, שהמשתתפים בהן זכו להישאר עימנו ולספר על כך, עליהן נכתבו ספרים ואף הופקו סרטים, לבד מאלה, היו גם אלפי מרידות קטנות, כמעט אישיות. על חלקן לא נדע לעולם, כי מבצעיהן נהרגו לאחר התקוממות. ידועים לנו אלפי מקרים של ילדים ונערים צעירים, ששרדו את הגטאות, לחמו בהן בשורות המחתרת וברחו מהן לחופש, ליער, לשורות הפרטיזנים.

אני מיכאל אטקין, בן לחווה לבית קמינסקי ומנחם מנדל אטקין, רק אחד מהניצולים.
אחי התאום, חיים שבתאי, בן 10 שנים וחצי בלבד, נותר שם.

בימים ההם ניתן לי כוח עז ורצון גדול לחיות. אחרי שנתיים תחת הכיבוש הגרמני, החלטתי. אני אזוז מכאן, אעבור הלאה, אברח, אנצל ואמשיך את שושלת משפחות אטקין, קימנסקי, קבקוב, צ'וכמן, גלר, חודוש ובלאט.

חיינו בגטו גלובוקי בפלך וילנה היו חנוקים, קשים וסבלנו מרעב וצמא. בשעה שילדי אירופה כולה למדו בבתי ספר, נמנעה מאיתנו הזכות ללמוד.
בגטו גלובוקי, אליו הובאו כ- 8500 יהודים מעשר עיירות סמוכות, התבצעו שלוש פעולות לרצח יהודים (אקציות) ומספר רציחות ביניים.
התגוררנו בגטו כאשר כל המשפחה קיבלה חדר קטן עבור 6 נפשות. לא היו תנאי תברואה מזעריים, והכלואים נאלצו לעשות את צרכיהם בחוץ, בפינת הרחוב או בחורשה.

אחת ההתקפות על הגרמנים, ארעה בקרולבשציזנה, עיירת הולדתי. ההתקפה בוצעה על ידי אנשי גטו גלובוקי, כ-50 איש מהם נשלחו לעבוד בתחזוקת מסילות ברזל, עליהם שמרו 15 גרמנים חמושים היטב במקלעים, רובים אוטומטיים, רימונים ואלפי כדורים בתרמילים.

הפועלים היהודים היו מצוידים ב -8 רימונים, עשרה רובים, ו -150 כדורים. כמו כן היו לאנשי הגטו סכינים, אבנים, מקלות עץ ומוטות ברזל ("לום" בשפה הרוסית), בעזרתם מרימים את פסי הרכבת על מנת לתקנם. עובדי הכפייה היהודים התנפלו על שומריהם והרגו בהם. לפתע ראתה העיירה גרמנים הרוגים ויהודים הורגים, גרמנים נמלטים, ויהודים רודפים אחריהם – מחזה לא שכיח.

משסיימו את מלאכתם, הצטיידו היהודים ככל יכולתם ושמו פעמיהם ליערות, על מנת להצטרף לפרטיזנים, כאשר ברשותם נשק ותחמושת. שומרי הגטו הגרמנים נאלצו לאסוף את פגרי חבריהם ולקברם בגלובוקי.

 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites