גיבורים אינם בוכים

חזרה

חנה לוי וילצ'קובסקי - תורגם מאנגלית

*

שתי אנדרטות סדקו
דמעות כמפל זרמו
עימעמו צלילים הנלחמים להפוך למילים
פניהם התעותו בהתכווצות שרירים :

יענק, המנציח התקוממות,
אומץ לב ומאבק בכוח הנאצי -
פרטיזן מיערות מינסק.

יעקוב, המנציח ילד
בן שלוש-עשרה בלבד היה
גבר מספיק על מנת לשוטט ברחובות גטו לודז',
מלקט פרורים שיצילו את חיי אמו ושלו.
(אמו לא נותרה בחיים)

בעבר, בנוכחותי
רק שפתותיהם נעו.
שפמו של יענק, סוגר על פיו
עיניו הגדולות והכחולות של יעקוב לשמים נשאו.

המומה מסיפוריהם ואיבון פניהם
החרוטים בפליאה וגאווה, לא להבנתי היה
אבל, גיבורים קיימים וגיבורים לא בוכים.
הצטרפתי ליצירת האנדרטות.

שתי אנדרטות סדקו והתפוררו לחלקי אנוש
בשר ודם ורגשות - מחייכים, צוחקים ומזילים דמעות
ואף על פי כן שלמים, מאוחדים על-ידי כוח המשכה של החיים.


 

 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites