הצוואה של אסירי זקסנהאוזן

חזרה

זו אמורה להיות הצוואה שלנו.
אנו מייפים בזאת את כוחם של נציגנו שימשיכו אחרינו וייאבקו בשמנו:

במחנה ריכוז זקסנהאוזן ובמחנות המסונפים לו, נכלאו בין השנים 1936 – 1945  יותר ממאתיים-אלף אסירים, שהובאו מארבעים ארצות. לאחר השחרור בשנת 1945, התארגנו שרידי האסירים לשעבר בארגונים לאומיים בארצותיהם.

הארגון הבינלאומי (ISK) לאסירים לשעבר של מחנה ריכוז זקסנהאוזן וכן מחנות החוץ שלו, העלו על סדר היום את ההנחות והמטרות, אותן ניתן לקרוא באתר האינטרנט שלנו, במדור אנטישמיות.:

זו אמורה להיות הצוואה שלנו.
אנו מייפים בזאת את כוחם של נציגינו שימשיכו אחרינו וייאבקו בשמנו:

  • שיתנגדו באומץ-לב נגד כל גילוי של פשיזם, מיליטריזם, גזענות ואנטישמיות, לכל גילוי של דיכוי וחרם של קבוצות חברתיות או על אנשים יחידים בגלל השקפת עולמם, אמונתם הדתית או מוצא אתני ;
  • שיפעלו למען ביטחון סוציאלי והכרה רשמית בזכויות האסירים לשעבר ולבני משפחותיהם ;
  • שיפעלו למען תנאים נאותים להמשך הפתיחות והאפשרות להשמעת סיפור חייהם של האסירים לשעבר, ולמתן משקל פוליטי אקטואלי לרצונם, כדי שלא יזויף ושלא ינוצל לרעה;
  • שיטפחו את המסורת הלאומית והבינלאומית של האסירים לשעבר ;
  • שישימו דגש על מפגשים ואירועי זיכרון ביום השנה לשחרור, כולל עריכת עצרות שנתיות לציון ההשתחררות, שייערכו באתרי הזיכרון הלאומיים והבינלאומיים, במיוחד במחנה ריכוז זקסנהאוזן ובמחנות החוץ שלו. באירועי הזיכרון יובלטו הסבל, החיים והמחוות של חברינו ומאבקם הנועז כנגד קלגסי ה-ס.ס. ;
  • שיזכירו לעד את גילויי הסולידאריות בין האסירים, הרב-לאומיות שלהם מצד אחד ומצד אחר, את האחווה האינדיווידואלית ;
  • שיחשפו את פשעי הנאצים, הן של המבצעים והן של אלה שנהנו מהמשטר הנאציונל-סוציאליסטי בגרמניה ובמדינות אחרות ;
  • שיבטיחו שבארצות בהן נפגעו אנשים על-ידי השלטון הנאצי, יישמרו אתרי הזיכרון ויקוימו לדורות ;
  • שינציחו את גורלם של חברינו במחנות ואת אשמתם של הרוצחים ;
  • שיפעלו בכל הארצות הנוגעות בדבר, למען הנצחה שוטפת ומתמדת של כל אתרי הזיכרון ולעסוק בחיפוש בלתי נלאה אחר מסמכים על תולדות מחנה הריכוז, ולחקור פרטים על גורלם של חברינו. להמשיך במאמצי גילוי של שמות הפושעים הנאצים.

הננו מצמידים ל"צוואה" את הקריאה אל הממשלות מכל הארצות, אשר מהן נחטפו אזרחים והובלו למחנה בזקסנהאוזן, אל ה"קהילה האירופית" ובמיוחד אל הארגונים של האומות המאוחדות :

שאו את חלקכם לפיתוח ואחזקה מתמשכת של אתרי הזיכרון בגרמניה ומדינות אחרות. על ידי כך, תכבדו את זכרם של אסירים אלה, ששמרו גם שם בזמנים הקשים ההם, על כבוד בני-עמיהם. בבוא היום המיוחל של השחרור באביב 1945, הם, משוחררי המחנות, פעלו ברוח אירופית ונמנו עם המייסדים בהקמת השותפות הבינלאומית, וגם שימשו כאבות האמנה של האומות המאוחדות.

 

החברים בארגון הבינלאומי של ניצולי זקסנהאוזן
זקסנהאוזן, 22 באפריל 2006

 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites