יעדי הארגון ומטרות

חזרה

• עזרה לחברי ארגון נזקקים וחולים
• טיפוח מורשת השואה והגבורה
• מאבק נגד אנטישמיות וניאו-נאציזם בעולם
• עזרה בהוצאת ספרים בנושא הלחימה והמרי
• פעולות הסברה על תקופת השואה והגבורה
• ניהול פעולות תרבות, בהתאם למטרות העמותה
• איסוף והקלטת עדויות על הלחימה בגטאות, ביערות ובמחנות
• מתן הרצאות ו"עדויות" בבתי-ספר, בצבא ובמוסדות חינוך אחרים
• הנצחת החברים ב"פרוייקט ההנצחה ללוחמים"
• הפעלת אתר אינטרנט בעברית ובאנגלית
• ביקורים באתרי הלחימה
• ייזום וסיוע בהקמת אנדרטאות ולחות זיכרון
• ייזום וסיוע בגילוי מקומות גבורה ואתרי המרי בחו"ל
• פרסום ידיעונים וחוברות
• ארגון אירועים
• קשר ופעילות משותפת עם ארגונים ומוסדות בנושא השואה והמלחמה בנאציםארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites