ארגון ה-פ.פ.או.

חזרה

ה-פ.פ.או (ארגון הפרטיזנים המאוחד)

כתבה: חנה שפרן, פרטיזנית מיערות נארוץ'
ארגון ה-פ.פ.או ניסה לתת תשובה חברתית-לאומית לנוער יהודי נטול תקווה בגטו, תוך שהוא מארגן כח מאוחד וחמוש כדי לפגוע באויב ולהילחם בו. במקרה של ניסיון חיסול הגטו, הוטלה על הארגון המשימה לעורר את היהודים ללחימה ולהגנה עצמית.
היה זה היעד הנכון ביותר ,שנוער יהודי יכול היה להציב לעצמו, בתנאים ששררו בגטו. דרכי המילוט שעמדו בפני היחיד כללו מקומות מסתור, התחפשות ל"ארי", הצטרפות לפרטיזנים ועוד.


הדבר הקל ביותר עבור חברי הארגון היה לצאת ליערות כשהם חמושים ומאורגנים. במקרה זה היו חברי הארגון צריכים לנטוש את המוני היהודים בגטו, דבר שלא עלה על דעתם ואף דמה מבחינתם לפשע. עם התעצמות הסכנה לחיסול הגטו, פנה חלק מהנוער לפרטיזנים. היתה זו הדרך הארגונית היחידה לנקום, להילחם ואולי להינצל.


ההתארגנות ללוחמה פרטיזנית בבלרוס היתה צנועה ואיטית. היא התנהלה תוך התגבשות קבוצות מחתרתיות של פעילי המפלגה הקומוניסטית, הקומסומול ועובדי הממשל הסובייטי הקודם, שלא הספיקו להתפנות לעורף ונאלצו להסתתר.
בחודש יולי 1941, נשלחו לעורף האויב קבוצות פעילים מטעם הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית, ביניהם גם פיודור מרקוביץ - לימים מפקד הבריגדה מרקוב.
מרקוביץ היה מורה בבית-ספר בעיירה סווינצ'אן עד לפרוץ המלחמה. בימי השלטון הסובייטי נבחר לסובייט העליון של בלרוס. עם פרוץ המלחמה ולאחר נסיגת הצבא האדום, התפנה גם הוא לעורף הסובייטי ושנשלח לבי"ס מיוחד למפקדים פרטיזנים, ליד קראיינסק. באוגוסט 1941 נשלח חזרה לבלרוס, כדי לארגן תנועת פרטיזנים.


במזרח בלרוס, התגבשות הפרטיזנים הייתה מהירה. גדודו של מרקוב הוכרז כבריגדה בשם "וורושילוב". בנובמבר 1942 במשך שנה הייתה זו הבריגדה היחידה במחוז.
ראשוני הפרטיזנים היהודים שהצטרפו לבריגדה של מרקוב היו צעירים מן העיירות בסביבה, ביניהם תלמידיו לשעבר של מרקוב מסווינצ'אן, אשר שכנעו אותו לשלחם לגטו וילנה. ואכן,  ב-12 ביוני 1943 חילצו פרטיזנים יהודים מהבריגדה של מרקוב, קבוצת יהודים מהגטו אל יערות נארוץ - מיקומה של הבריגדה.
 

ביבליוגרפיה:
1.  אבא קובנר, "אגרת לשומרים הפרטיזנים", עמ' 43-35.
2. פרקים בתולדות הלחימה של הפרטיזנים ביערות נארוץ", שרה שנר-נשמית, עמ' 17-15.

 

 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites