מקומות ומספרים

חזרה

כמה פרטיזנים, חברי מחתרות ולוחמי גטאות היו?

מקום מספר מקור העמוד הערות נוספות
אוקראינה מערב 22,500 4 (160) 8 (588) אינו כולל 15,00 מתחבאים ביערות
איטליה 2000 103 (ל"א) 1200 -
אלבניה אין מידע 10 (12) 8 פלוגות פרטיזניות, מספר יהודים לא ניתן
אלג'יריה 400 9 (539) -
בולגריה 480 2 (147) איגוד הלוחמים נגד הפשיזם
ביילורוסיה מערב 25,000 7 (288) אינו כולל 21,000 מתחבאים ביערות
בלגיה לוכסנבורג 1000 3 (כ"ח)  
בריה"מ (עד 1939) 15,000 3 (י"ט) מגטו מינסק בלבד יצאו ליער כ-5000 יהודים
דנמרק אין מידע - -
הולנד 500 3 (כ"ח) -
הונגריה 500 9 (340) מחתרת הונגרית ביוגוסלביה – 200 מבצ'קה
וילנה והסביבה 1300 6 (230) לפי גבולות 1939
יוגוסלביה 5000 3(כ"ו)-12 (194) 5 (61) "2250 ויותר". 12 (194) "כ-4000"
יוון 1300 5 (180) 1000 אזרחים + 300 חיילים יהודים
ליטא 700 6(230) 12(184) ליטא לפי גבולות 1939.12  (184) – 500
לטביה 100 - -
נורבגיה אין מידע - רוב היהודים ברחו לשוודיה
פולין (מרד וורשה) 1000 3(כ"ד)-11(466) 9 (266) "וש"ה בלבד 800 איש".
פולין (מרידות) 5000 3(כ"ד)-1(466) טרבלינקה, סוביבור, אושוויץ, גטאות, מחתרות
פולין (פרטיזנים) 2000 12(185)-3(כ"ד) 12(185) "ועוד כ3000- מסתתרים ביערות"
צ'כיה אין מידע - המחתרת הצ'כית סירבה לקבל יהודים
צרפת 7000 1 (416) L’Union des Juifs National pour la Resistance
סלובקיה 2500 3 (כ"ט) -
גרמניה 50 - קבוצת באום מחתרת משנת 1933
רומניה אין מידע - -
סה"כ לוחמים 93,310 (מעוגל ל -  93,500 )


   
הנתונים מראים, אם כן, שמספר הלוחמים היהודים נגד הגרמנים הגיע ליותר מ-93,000. בנוסף, הסתתרו ביערות, בהרים ובביצות של מזרח אירופה כ-45,000 גברים, נשים זקנים וטף. אם כך, מספר הלוחמים והמסתתרים שלא השלימו עם ההליכה הפאסיבית כצאן לטבח קרוב ל- 140,000.
מספרים אלה אינם מוחלטים. הם נקצבו מתוך מחקרים שונים וקיימות לעיתים סטיות משמעותיות בין חוקר לחוקר. יש לציין, שרבים מהלוחמים נלחמו ונפלו תחת שמות בדויים מסיבות שונות כמו הדאגה שאם יפלו בידי הנאצים יירצחו בני המשפחה שנותרו בגטאות, או הצורך להסתיר את יהדותם מחבריהם הגויים. מרבית החוקרים סבורים שמעל ל- 40% מהלוחמים נפלו. באשר למסתתרים, מספר הניצולים במזרח אירופה הוא נמוך יותר. למרות היכולת להגן על עצמם בנשק חם, מרביתם חיו בצל ובחסות היחידות הלוחמות. כאשר הצבא הגרמני סגר על יער ואילץ את היחידות הפרטיזניות לשבור את המצור ולעזוב ליער אחר, נותרו המסתתרים טרף לנאצים.
לגבי המסתתרים עם נשק במערב אירופה, אין די נתונים. לפי המשוער, שרדו בתום המלחמה כ-50,000  לוחמים יהודים באירופה ולמעלה מ- 13,000 מסתתרים במזרח-אירופה בלבד. בסה"כ ניצלו בתום מלחמת העולם השנייה קרוב ל- 70,000 לוחמים ומסתתרים.

הערה:
אין בידינו די נתונים המתייחסים למסתתרים במערב ובדרום-מזרח אירופה, ולכן הם אינם כלולים באוסף זה. יש לשער שמספרם מגיע לעשרות אלפי יהודים.

ביבליוגרפיה
The Black Book – World Jewish Congress 1946
הכופר – ניר ברוך (יהודי בולגריה)
מול האויב הנאצי) 1986 מבוא) - ד"ר שמואל ספקטור
במבחן הענות והפדות 1977 – לוי אריה שריר
Atlas of the Holocaust – Sir Martin Gilbert
The Litvaks - Prof. Dov Levin
על נהרות הניימן והדנייפר - 1982 - ד"ר שלום חולבסקי
שואת יהודי והלין – ד"ר שמואל ספקטור
Jewish Resistance in the Holocaus
Kniga Pamietzi Voinov Yevreyov v bojach s Natziznom   1941 – 1945
God’s Playground, A History of Poland Volume 2. – NORMAN DAVIS
מאבק בנתיב הייסורים – פרופ' ישראל גוטמן
וילנה היהודית במאבק ובכליון - ד"ר יצחק ארד
האנציקלופדיה של השואה - יד ושם

 

 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites