הנצחה

חזרה

כאשר אנו אומרים "זיכרון והנצחה",  אנו מתכוונים לכיבוד זיכרם של הקורבנות והלוחמים, ללימוד לקחי השואה והצבת יד ושם  לזכרם. אנו מתכוונים לקריאת רחובות וכיכרות על שמם של הנספים, הצבת אבני זיכרון  ואנדרטאות לזכר אנשי המרי - וקורבנות שלא נכנעו. אנו מתכוונים לסיוע הניתן לארגוני  הניצולים על מנת לפעול, להיפגש, להזכיר את חבריהם ומשפחותיהם ולהספיד את  הקורבנות . אך לא פחות מכך, אנו פועלים שלהנצחה יתווסף מימד ערכי, חינוכי והיסטורי שעדיין יש ללמוד, ללמד ולחקור.

לעיתים, כאשר הדברים נשמעים מפיהם של בני הדור השני והשלישי, וכאשר המילים הופכות גם למעשים של ממש, אנחנו יודעים שאולי מתחיל להיות שכר לעמלנו וגמול לסבלנו.

נדמה, כי זה הניצחון האמיתי.

 

                                                                           ברוך שוב,

                                                                           יו"ר ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות

                ומורדי הגטאות בישראל

 

 לחץ כדי להוריד חוברת הדרכה למסע בין האנדרטאות 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites