היסטוריה

חזרה

"לא כצאן לטבח"

זה היה, הינו ויהיה לעולמי עד, המוטו של הפרטיזנים, לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות היהודים. בשנים האחרונות עוסקת הציבוריות הישראלית, ובצדק, במצבם הקשה של חלק מניצולי השואה ובמאבק להשבת כספם ורכושם.

נדמה כי אלה, יחד עם פרשיות הגבורה של לוחמי צה"ל במלחמות ישראל ובמאבקם בטרור, השכיחו במידה רבה את עלילות הגבורה של הלוחמים היהודים בצורר הנאצי. פרק זה מביא, ולו על קצה המזלג, עובדות וסיפורים שחובה על כולנו ללמוד וללמד, לזכור ולהזכיר.


"ארגון הפרטיזנים, לוחמי ומורדי הגטאות", שם לו למטרה להמשיך בהנצחת פועלם והעברת מורשת הגבורה שלהם לדור הצעיר בארץ. זוהי חובתנו המוסרית לאלה, גם לאלה.

 

 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites