אברהם אביאל (ליפקונסקי) אברהמ`לה
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: דוגאלישוק
אביאל (ליפקונסקי) אברהם.

יליד כפר יהודי חקלאי (רוגאלישוק - DOWGALISZKI) ,בבילורוסיה. כשהגרמנים כבשו את האיזור נכלא בגיטו ראדון (RADUN). ב-10 במאי 1942 , ביום חיסול יהודי הגיטו בראדון, הובל עם כל היהודים לבורות המוות. הצליח, יחד עם אחיו פנחס, להמלט מידי הרוצחים אל היערות שבסביבה, ושם הם הצטרפו, שניהם, לפרטיזנים.
אביאל פעל כפרטיזן, במשך 26 חדשים, בגדוד על שם "קוטובסקי" (KUTOVSKI) והשתתף בפעולות קרביות נגד הגרמנים ועוזריהם המקומיים.
בטרם תום המלחמה, עזב את ברית המועצות והחל את דרכו, בדרך העפלה, לארץ ישראל. נתפס ונכלא במחנות בקפריסן, שם שהה עד לעלייתו ארצה, בדצמבר 1946.
העיד מטעם התביעה במשפטו של אדולף אייכמן.
כתב ופרסם שני ספרים:
1) "כ פ ר ו ש מ ו ד ו ג א ל י ש ו ק",
2) "החופש והבדידות".

עיסוק: תלמיד
תנועה / ארגון:
מחתרת / ארגון:
יחידה: גדוד לנינסקי קומסומול
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: ביילורוסיה
אזור הלחימה: יערות נאצ`ה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: פרטיזנים
תאריך מוות:
מקום המוות:
סיבת המוות:
ביבליוגרפיה
אביאל (ליפקונסקי) אברהם.

* שאלון ארגון הפרטיזנים, ארכיון בית לוחמי הגיטאות.
* אביאל אברהם - כפר ושמו דוגאלישוק, הוצאת משרד הבטחון, 1995.
* אביאל אברהם - החופש והבדידות, הוצאת "תמוז".
 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites