אהרון ליבסקינד דולק
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: זבייז`וב
עד פרוץ המלחמה בין גרמניה לפולין (1939) היה מרכז מזכירות "עקיבא" בפולין. כשהגרמנים כבשו את האיזור, שמשון דרנגר וגוסטה דוידסון, שגם הם היו מראשי תנועת "עקיבא" נאסרו וליבסקינד ירד למחתרת. משנת 1941 עבד במחלקה לעזרה סוציאלית שעל יד הקהילה היהודית בקרקוב (KRAKOW). דולק הצליח להשיג את אישור השלטונות להקמת חווה חקלאית עבור חברי התנועה בקופליני (KOPLINY) על יד בוכניה (BOCHNIA) ואף קיבל הקצבה כספית מהקהילה לצורך זה. בחווה התרכזו כמה עשרות חברים, הם עבדו בחקלאות וניהלו פעילות תנועתית תקינה. גם גוסטה דוידסון - דרנגר היתה שם.
ביולי 1942 התקיימה בחווה פגישת פעילי התנועה בה לקחו חלק דולק ליבסקינד, שמשון דרנגר, הלק וודוזיסלבסקי וגוסטה דוידסון. הנאספים שדנו במצב היהודים תחת הכיבוש הנאצי הגיעו למסקנה שיש להתייצב למלחמה פעילה נגד האויב. באותו מעמד הוחלט על הקמת מחתרת לוחמת והחלו מיד בהגשמת הרעיון בקרקוב. בהתאם להחלטה זו התקשרו אנשי הקבוצה עם פעילים מתנועות ציוניות אחרות בקרקוב וכתוצאה מכך הוקמה מפקדה משותפת שבראשה הועמד ליבסקינד. אברהם לייבוביץ - לאבן מתנועת "דרור" נקבע לקצין המבצעים וגזבר ושמשון דרנגר למנהלן הטכני. פעולותיה הראשונות של המחתרת התרכזו בהשגת נשק וציוד אחר. "החמישיות" הראשונות של המחתרת נשלחו ליערות באיזור ז`שוב (ZESZOW) להתארגנות ללחימה פעילה נגד הנאצים. מסע זה לא נחל הצלחה. חלק מהחברים נפלו בהתקלויות עם המשטרה והנותרים חזרו לקרקוב. בקרקוב התרכזו חברי התנועה במועדון ברחוב יוזפינסקה 13 והמשיכו בפעילויות השגרתיות. בסוף חודש נובמבר 1942 התקיימה מסיבת "קבלת שבת" בה נאם דולק והודיע על סגירת המועדון מחשש התנכלות הגרמנים.
ליבסקינד בעצמו תכנן את הפעולות המלחמתיות של חברי המחתרת נגד הגרמנים שיועדו לתאריך 22 בדצמבר 1942, שהמוצלחת ביניהן היתה בקפה "ציגנריה". בפעולה זו עלה בידי חברי המחתרת לפגוע בגרמנים רבים. חלק המחברים שהשתתפו בפעולה נתפסו ונאסרו למחרת היום על ידי הגרמנים. ליבסקינד הצליח להמלט לדירת המסתור שבה גר אדק טננבאום. ב- 24 בדצמבר 1942, כנראה בעקבות הלשנה, הגרמנים כיתרו את המקום. ליבסקינד וטננבאום התגוננו ופגעו במספר גרמנים, אך מחוסר מוצא אחר שניהם שמו קץ לחייהם, במו ידם.
עיסוק: משפטן
תנועה / ארגון: עקיבא
מחתרת / ארגון:
יחידה: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: פולין
אזור הלחימה: קרקוב
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Dec 24 1942
מקום המוות: קרקוב
סיבת המוות: נפל בקרב
ביבליוגרפיה
ליבסקינד אהרון

* אורנשטיין י. - פתח דבר למהדורה השניה של "יומנה של יוסטינה", חב` משואה גל` ג`.
* איבנסקי זאב - עיונים ב"החלוץ הלוחם" דפים לחקר השואה , בית לוחמי הגיטאות ואוניברסיטת חיפה, גל` ד`.
* בלומנטל נחמן-קרמיש יוסף - המרי והמרד בגיטו ורשה, הוצאת יד ושם תשכ"ח.
* גוטמן ישראל - מאבק בנתיב היסורים, הוצאת "כתר" 1988.
* גוטמן ישראל (עורך) - האנציקלופדיה של השואה הוצאת יד ושם וספריית הפועלים 6 כרכים, 1990. לפי סדר א"ב.
* גוטמן ישראל- רוטקירכן ליוויה - שואת יהודי אירופה, יד ושם.
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* דוידזון גוסטה - יומנה של יוסטינה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, תשל"ח.
* החלוץ הלוחם - בית לוחמי הגיטאות , הוצאת הקבוץ מאוחד.
* זינגר מ. - תנועת המרד של הנוער היהודי בקרקוב, חב` משואה, גל` א`, 1973.
* טננבוים-תמרוף מרדכי - דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1947.
* יחיאלי ברוך - לקורותיה של... ילקוט מורשת גליון ל"ח.
* כרמי אהרון - פרימר חיים - מן הדליקה ההיא, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד תשל"ג.
* לובטקין צביה - בימי כליון ומרד, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1979.
* ניישטט מלך - חורבן ומרד יהודי ורשה, הוצאת ההסתדרות, 1947.
* נירנשטיין - בלעטער פאר געשיכטע, הוצאת יידישער היסטארישער אינסטיטוט, 1952.
- ספר קראקא, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים, תשי"ט - 1959.
* צוקרמן יצחק - שבע השנים ההן, 1939 - 1946, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1990.
* צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות.
* קאמרון א. (עורך) - שימק אדם, רע, לוחם, הוצאת אלתן תקשורת.
* רופאייזן-שיפר הלה - פרידה ממילא 18, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1990.
* שפיגל ס. - עם חברים לאורך כל הדרך, חב` משואה י"ג, 1985.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites