נינה קלפפיש
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: ורשה
אחותו של קלפפיש מיכאל. פעילה ב"צוקונפט" ובחוגים של סטודנטים. פעלה בהצלת אנשים מה"אומשלאגלאגפלאץ" (הככר בו רוכזו המועמדים לגירוש והשמדה). בפעולה זו הצליחה להציל כמה פעילי מחתרת בולטים. מתה ממחלה ונקברה כנוצריה.
עיסוק:
תנועה / ארגון: בונד
מחתרת / ארגון: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
יחידה: לא צוין
דרגה: לא צוין
תפקיד: חברה
ארץ הלחימה: פולין
אזור הלחימה: גטו ורשה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: מחתרת
תאריך מוות: Jan 1 1901
מקום המוות:
סיבת המוות: נפטרה
ביבליוגרפיה
* גאלדשטיין בערנארד – פינף יאר אין ווארשעווער געטא, הוצאת "אונזער צייט" ניו – יורק, 1947. * הארט י. - ישנו קבר..., הוצאת לאחדות עבודה, 28.3.1946. * הערץ י.ש. – די געשיכטע פון א יוגנט, הוצאת "אונזער צייט", ניו – יורק, 1946. * עדעלמאן מארעק (מערכת) – אין העלדישן געראנגל, הוצאת "אונזער צייט", ניו – יורק, 1946.
 

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites