טוסיה - טובה אלטמן
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: ולוצלבק
נולדה למשפחה אמידה בעיר וולוצלאבק (WLOCLAWEK) למדה בגימנסיה העברית בעירה עד לכתה י"ב. עזבה את בית הספר בנימוק שהמשך הלימודים עלול לפגוע בסיכויי עלייתה לארץ ישראל.
בעודה בגיל 10 הצטרפה לתנועת "השומר הצעיר" ובמשך שנים מעטות נהיתה פעילה מסורה בתנועה בקן המקומי ולאחר מכן היתה חברה בהנהגת הגליל.
בשנת 1938 יצאה להכשרה בצ`נסטוחוב (CZESTOCHOWA) אולם עד מהרה נקראה לעבוד בהנהגה הראשית של "השומר הצעיר" בורשה (WARSZAWA), שם ריכזה את פעולות השכבה הצעירה וערכה את העתון "הנודדים" ערב פרוץ המלחמה (1939) נבחרה כמרכזת הנהגה ב` (הנהגה מחתרתית). כשהגרמנים כבשו את האיזור עברה לוילנה (VILNIUS) בליטא, אולם נקראה על ידי תנועתה לשוב לורשה והיתה בין הראשונים שחצו את הגבול לשטח הכבוש על ידי הגרמנים.
בחורף 1939 - 1940 יצאה לשורה של ביקורים בערים קרקוב (KRAKOW), ראדום (RADOM), קיאלץ (KIELCE) צ`נסטוחוב וערים אחרות. באמצע שנת 1940 יצאה לארגן את התנועה בגליציה (GALICJA), איזור שנשלט אז על ידי הסובייטים.
ב- 1941 יצאה בשליחות מסוכנת מאוד לשטחים שנכבשו זה עתה על ידי הגרמנים והגיעה לביאליסטוק (BIALYSTOK), ברנוביץ (BARANOWICZE), וילנה, ולבוב (LVOV). בשובה לורשה סיפרה על הזוועות שירדו על הישובים היהודים בשטחים שנכבשו על ידי הגרמנים.
פעמיים יצאה לאיזור זגלמביה (ZAGLEMBIE), פעם נתפסה על ידי הגרמנים אך הצליחה לברוח. עם הקמת האי"ל בגיטו ורשה נשלחה בצד הארי על מנת להשיג נשק לארגון הלוחם. באחד ממכתביה שהגיעו ארצה נזכר המשפט שעשה גלים בעולם היהודי ("...ישראל גווע לעיני...").
בימי קרבות גיטו ורשה נמצאה בבונקר המפקדה של האי"ל במילה 18. רוב הלוחמים בבונקר נספו, אך טוסיה נמנתה עם הניצולים המעטים של הבונקר. נתפסה והועברה ללומיאנקי אולם הוחזרה לורשה ומצאה מקלט בבית חרושת לצלולוויד. נכוותה קשה בזמן השרפה, שפרצה במפעל אך הצליחה לחמוק מתוך הבית. נתפסה על ידי המשטרה הפולנית וזו הסגירה אותה לידי הז`נדרמריה הגרמנית. נחקרה בעינויים על ידי הגסטפו, ומתה ביסוריים תוך שמירת אמונים לחבריה ולתנועתה.
עיסוק:
תנועה / ארגון: השומר הצעיר
מחתרת / ארגון:
יחידה: ארגון יהודי לוחם (אי``ל)
דרגה:
תפקיד:
ארץ הלחימה: פולין
אזור הלחימה: גטו ורשה
עיר הלחימה:
מסגרת הלחימה: לוחמי גטאות
תאריך מוות: May 1 1943
מקום המוות: ורשה
סיבת המוות: הומתה על ידי הגרמנים
ביבליוגרפיה
אלטמן טוסיה - טובה

* בראנדס אהרון-רשף חיים - צבי בראנדס, מראשי המחתרת היהודית בזגלמביה, הוצאת ספרית הפועלים, 1978.
* ברמן אדולף אברהם, ד"ר - במקום אשר יעד לי הגורל, עם יהודי ורשה 1939-1942, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1942.
* ברמן אדולף אברהם, ד"ר - מימי המחתרת, הוצאת המנורה, 1971.
* גוטמן ישראל - יהודי ורשה 1939 - 1943. גיטו, מחתרת, מרד, הוצאת ספרית הפועלים 1977.
* גוטמן ישראל - מרד הנצורים, מרדכי אנילביץ` ולחימת גיטו ורשה, הוצאת מורשת 1993.
* גוטמן ישראל - ראשיתה של ההתנגדות, מחקרים, הוצאת יד ושם.
* גוטמן ישראל- רוטקירכן ליוויה - שואת יהודי אירופה, יד ושם.
* גראסמאן וו.- ערנבורג א. - דאס שוורצע בוך, הוצאת ספריית הפועלים, 1984.
* גרינשפן-פרימר פנינה - ימינו היו הלילות, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1984.
* דבורז`צקי מארק - ירושלים דליטא במרי ובשואה, הוצאת מפא"י 1951.
* העמידה היהודית בתקופת השואה, דיונים בכינוס חוקרי השואה, אפריל 1968, יד ושם.
* זריז רות - נסיונות הצלה ומרד, מחקרים, הוצאת יד ושם.
* טננבוים-בקר נינה - גיבור הגיטאות, הוצאת משרד הבטחון 1980.
* טננבוים-תמרוף מרדכי - דפים מן הדליקה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1947.
* לובטקין צביה - בימי כליון ומרד, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1979.
* מארק בערל - דער אויפשטאנד אין ווארשעווער געטא, הוצאת "יידיש בוך", ווארשעווער 1955.
* ניישטט מלך - חורבן ומרד יהודי ורשה, הוצאת ההסתדרות, 1947.
* - ספר סוסנוביץ והסביבה (עורך גשורי שמעון), הוצאת ארגון יוצאי סוסנוביץ בישראל 1973 - 1974.
* פרליס רבקה - תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד 1987.
* פרליס רבקה - לדמותה של המחתרת החלוצית בקרקוב, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1981.
* צוקרמן יצחק - הארגון היהודי הלוחם, ילקוט מורשת חוב` ל"ב.
* צוקרמן יצחק - פרקים מהעזבון, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1982.
* צוקרמן יצחק - שבע השנים ההן, 1939 - 1946, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקבוץ המאוחד, 1990.
* צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות.
* רופאייזן-שיפר הלה - פרידה ממילא 18, הוצאת בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, 1990.
* שלו זיוה - טוסיה, הוצאת מורשת ואוניברסיטת תל אביב, 1992.
* שריד אריה - תשובת אבא קובנר למשטיניו, ילקוט מורשת חוב` מ"ז ע` 29.

ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות רח' המסגר 55 ת.ד 57317, תל אביב 61572, טלפקס 03-5273564

© כל הזכויות שמורות

Powered by Artvision | Truppo Websites